9.23.2009

COLOUR FACTORY in Amsterdamfirst solo exhibition

GALLERY WM

Elandsgracht 35, 1016 TN Amsterdam
OPENING 10.10.2009 , 17:00-19:00, open till 7.11.2009


YOU ARE WELCOME


Work of Marzena Gregier is close to painting. Thanks to innate intuition, the artist makes use of her surroundings and picks up urban motifs to compose rythms and patterns which strike us with intense colour. Marzena's domain is strong, southern sunlight which forms deep shadows and intensifies hues of photographed objects. In these paintings, framed by the camera lens, we may feel human presence -- sometimes it is hinted as a shadow on a wall or by a silhouette walking along passages of subway; by an inscription on a mailbox or by products of human labour which are "portrayed" by Marzena Gregier. These photo-paintings may be created only by the artist who constantly revels in life, surprised by its multicoloured diversity.
(by Tomasz Zając)

Twórczość Marzeny Gregier bliska jest malarstwu. Z wrodzonym wyczuciem artystka wybiera z otoczenia miejskie motywy, by skomponować z nich rytmy i wzory uderzające intensywną kolorystyką. Jej domeną jest mocne, południowe słońce rzeźbiące głębokie cienie i wydobywające z przedmiotów maksimum barw. Czuć w tych wykrojonych za pomocą aparatu fotografinczego obrazach ludzką obecność - czasami jako cień na ścianie lub sylwetkę przemierzającą w pośpiechu korytarze metra, w napisie na skrzynce pocztowej lub po prostu w wytworach ludzkich rąk, które Marzena Gregier „portretuje”.
Te fotograficzne obrazy może tworzyć jedynie artystka wciąż na nowo zachłystująca się życiem i zaskakiwana jego wielobarwnością.
(Tomasz Zając)


4 comments: